Uppsjungning

När du sjunger upp ökar blodcirkulationen och därmed temperaturen i musk- lerna i och runt stämbanden. Detta får stämbanden att lättare sättas i vibration, vilket i sin tur gör att du inte behöver så högt lungtryck för att skapa en ton. Resultatet blir att du inte forcerar rösten när du börjar sjunga, vilket minimerar röstslitage. Det är viktigt att din röst har fått komma igång några timmar innan du börjar dagens träningsprogram, även om varje dag inkluderar uppsjungningsövningar. Innan du börjar kan du dricka något varmt, exempelvis örtte eller någon annan varm dryck du föredrar – då värms strukturerna i svalget upp en aning innan du sätter rösten i arbete.

Loading the player...

    Exempel utan sång;

  • 1. w
    Forma munnen som om du ska säga ”why” men stanna vid ”w” och uttala inte ”y:et”. Sjung med samma volym som om du skulle sjunga en vanlig melodi med text, varken starkare eller svagare, och som vanligt med aktivt stöd. Den här övningen görs mest effektivt i The Zangger VoicePipe, men går även bra att utföra med läpparna. Om du utför övningen genom röstpipan är det tyngre i de övre tonarterna och då ska du inte sjunga högre än att du orkar hålla tonen stabil.

  • 2. B
    Ljudet i denna övning formas med hjälp av vibration i både stämband och dina läppar. Skjut fram underkäken så att över- och undertänderna är på samma linje. Vissa kan ha svårt att få till läppdallret och då kan det underlätta att hålla ett finger på var sida just ovanför läpparna. Detta kan göra att insidan av läpparna där det är fuktigare kommer ihop och att vibrationen blir lättare att både få igång och att hålla stadig.