Insjungning

Att sjunga in är den del av förberedelsen som handlar om att känna in röstens dagsform, kalibrera sin teknik och påminna sig om tekniken för att få ihop ba- lansen mellan röstens olika delar; under insjungningen försäkrar man sig om att omfånget finns där, att man har rätt intonering och sound. Insjungning behöver inte alla sångare göra alla dagar. Är man väldigt inkörd i ett material, exempelvis på en turné eller om man är sångare i en musikal och sjunger samma material varje dag, är man ”ständigt insjungen”. Sjunger man mer sällan eller om man står inför ett nytt sånguppdrag, kan man behöva sjunga in.

Loading the player...

    Exempel utan sång;

  • 4. ea
    Nu ska vi ”stämma” rösten på samma sätt som vi stämmer exempelvis en gitarr. Det tempererade systemet – de tonintervall som finns på exempelvis ett piano – är inordnade i ett system med specifika steg mellan tonerna, medan rösten är steglös. Det gör att vi kan behöva intonera rösten utifrån detta system innan vi sjunger för att öka vår förmåga att sjunga rent. Du ska sjunga direkt på den tonhöjd du upplever tonen – sedan glida under den så att du kan höra ”skakningar” mellan rösten och pianotonen, sedan tillbaka upp till rätt tonhöjd igen så att ”skakningarna” försvinner. Det är viktigt att du inte håller varje ton längre än att du kan hålla den stabil, annars finns det risk att andningen gör att rösten skakar och då stör det intone- ringsmomentet. Vi gör detta på fyra olika tonhöjder.

  • 5. she-ou
    Här sjunger vi in på en övning som blandar falsettregister och bröstregister i två delar. Se upp med ansatsen i den andra delen (bröstregisterdelen) – den måste göras lätt och direkt för att inte rösten ska bli ansträngd. Övningen transponeras nedåt – den börjar alltså i den högre delen av ditt omfång vilket gör att du måste vara beredd på den extra aktivitet och energi som krävs direkt när övningen startar.